Día      2: MATÍAS GARCÍA LLAMUSÍ de 4ºB-ESO

Día      4: DANIEL MATEO GARCÍA de 4ºA-ESO

Día      5: JAVIER SÁEZ ALCARAZ de 1ºB-ESO

Día      5: JÉSSICA JOHANA CHERE UTRERAS de 1ºB-Bachillerato

Día      8: ROSA MARÍA CÉSPEDES AZNAR de 2ºA-ESO

Día      9: GINA JIMABEL VEGA AGUILAR de 4ºB-ESO

Día    10: SALVADOR GARCÍA FERRER de 2ºA-ESO

Día    10: RUT DÁVILA MARTÍNEZ de 2ºA-Bachillerato

Día    13: MARÍA CORBALÁN ARJONA de 2ºA-ESO

Día    13: MARI ÁNGELES GARCÍA DÁVILA de 1ºB-Bachillerato

Día    14: DAVID PEDREÑO PÉREZ de 1ºB-Bachillerato

Día    14: JOSÉ AGÜERA HERMÓGENES de 1ºB-Bachillerato

Día    16: RUBÉN MATEO SOLA de 1ºB-ESO

Día    16: JUAN CASIMIRO FERNÁNDEZ BRAVO de 2ºB-ESO

Día    17: SANTIAGO ALARCÓN AZNAR de 2ºA-ESO

Día    18: FERNANDO LAGO BALLESTER de 2ºB-ESO

Día    18: EDISSON CASTRILLÓN GÓMEZ de 4ºA-ESO

Día    20: FRANCISCO LÓPEZ MARTÍNEZ de 1ºB-ESO

Día    20: CRISTIAN CAPARRÓS LISÓN de 2ºA-ESO

Día    22: LORENA CABALLERO MARTÍNEZ de 1ºB-ESO

Día    25: NURIA LÓPEZ SANTISTEBAN de 2ºC-ESO

Día    26: JOSÉ JAVIER NAVARRO CEGARRA de 2ºC-Bachillerato

Día    29: FRANCISCO VALVERDE ESPÍN de 1ºA-ESO

Anuncios